فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
6 - هدایتگری در برابر روابط عاطفی ایجاد شده بین پزشک و بیمار.
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

6 - هدایتگری در برابر روابط عاطفی ایجاد شده بین پزشک و بیمار.

6 - هدایتگری در برابر روابط عاطفی ایجاد شده بین پزشک و بیمار.

‏همانگونه که در اصل فوق اشاره شد نزدیکترین رابطه عاطفی بین پزشک و‏‎ ‎‏بیمار برقرار می‌شود و بسیاری از اوقات بیماران شخصیت پزشک را به عنوان مظهر‏‎ ‎‏ایده آلی برای شخصیت مورد نظر خود می‌پندارند و در همین بعد است که القاءآت‏‎ ‎‏مؤثر می‌افتد.‏

‏اما حضرت امام(ره) نه تنها این نوع رابطه عاطفی را با پزشکان و پرستاران‏‎ ‎‏خود نداشتند بلکه ظاهراً متوجه شده بودند که ارتباط معنی دار با مفهوم فوق ولی در‏‎ ‎‏جهت عکس آن ایجاد شده است یعنی آنکه کادر پزشکی از شخصیت و متانت و‏‎ ‎‏وقار و علم و حلم امام الگویی برای خود ساخته بودند که این ویژگی از سایر افراد‏‎ ‎‏وفادار به ایشان شدیدتر بود. و لذا آن حضرت در واقع مقتضی با حرکات و گفتار‏‎ ‎‏حکیمانه خویش نقش هدایتگری را ایفا می‌کردند. به عنوان مثال به یکی از افراد‏‎ ‎‏کادر پزشکی فرمودند «تا جوان هستی عبادت کن». و یا در موقعیکه جمعی از کادر‏‎ ‎‏پزشکی آن حضرت را در امر دستشویی و وضوگرفتن همراهی و مدد می‌نمودند‏‎ ‎‏می فرمودند: «می‌بینید این بشر چقدر ناتوان است که برای جزئی ترین کار خود‏‎ ‎

‏محتاج دیگران میشود و حال آنکه گاهی در اوج غرور و جهل و نادانی بیهوده‏‎ ‎‏احساس قدرت می‌کند».‏

‎ ‎