فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
7 - لزوم تعمیم خدمات مطلوب پزشکی به همه بیماران.
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

7 - لزوم تعمیم خدمات مطلوب پزشکی به همه بیماران.

7 - لزوم تعمیم خدمات مطلوب پزشکی به همه بیماران.

‏همانگونه که قبلاً هم اشارت رفت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه علیرغم‏‎ ‎‏اهمیتی که به حفظ سلامت و تأمین و تدارک امور پزشکی می‌دادند ولی هیچگاه این‏‎ ‎‏امکانات را به تنهایی و برای خود نمی‌خواستند و رضایت قلبی ایشان وقتی حاصل‏‎ ‎‏می‌شد که همچون جد بزرگوار خود حضرت علی(ع) احساس می‌کردند که‏‎ ‎‏امکانات مشابه برای سایر هموطنان و مستضعفان نیز وجود دارد.‏

‏این اصل را همۀ مردم ایران پس از اولین مصاحبه در هنگام ترخیص از‏‎ ‎‏بیمارستان قلب شهد رجایی از معظم له شنیدند که فرمودند امیدوارم این امکانات‏‎ ‎‏برای دیگران هم فراهم باشد.‏

‏و یا در زمانی که اولین بار در مرکز درمانی بقیة الله الاعظم (2) بستری شدند، ‏‎ ‎‏از اینجانب سؤال فرمودند که آیا از این امکانات افراد دیگری هم استفاده‏‎ ‎‏می نمایند؟ و وقتی با پاسخ مثبت حقیر روبرو شدند شعف حاصل از این خبر‏‎ ‎‏سراپای آن وجود مبارک را فراگرفت و احساس می‌شد که شانه ایشان از سنگینی‏‎ ‎‏باری بزرگ رهایی یافته است.‏

‏امید آنکه این مقوله مختصر که قطره‌ای از اقیانوس باعظمت این شخصیت‏‎ ‎‏بزرگ تاریخی را از زاویه‌ای خاص نگاه می‌کرد. راهگشای الگوگیری و رشد‏‎ ‎‏تکاملی روان‌های مستعد گردد.‏

‎ ‎