فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
دکتر ابراهیم نعمتی پور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

دکتر ابراهیم نعمتی پور

دکتر ابراهیم نعمتی‌پور

‏متخصص قلب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران‏‎ ‎‏خاطراتی چند از دوران چند ساله افتخار حضور در‏‎ ‎‏خدمت حضرت امام خمینی که به خواست‏‎ ‎‏یادگار عزیز و گرامی حضرتش حاج احمد آقا به رشته تحریر درمی آورم.‏

‎ ‎