فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
نظم امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

نظم امام

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

 نظم حضرت امام

‏گرچه صحبت از نظم حضرت امام تکرار مکرّرات است معهذا بیان این‏‎ ‎‏موضوع در ارتباط با ساعت ملاقات روزانه پزشکان با ایشان بی مناسبت نیست.‏‎ ‎‏زمان شرفیابی به حضور مبارکشان هر روز صبح ساعت هشت و دو سه دقیقه بود و‏‎ ‎‏این چند دقیقه احتمالاً مربوط به این بود که گاه حضرت امام به خلاصه اخبار مهمّ‏‎ ‎‏رادیو در این ساعت التفاتی داشتند. این رعایت دقیق نظم باعث شده بود که‏‎ ‎‏پزشکان هم خود را با وضعیت فوق هماهنگ نموده و بموقع پشت در اتاق حضرت‏‎ ‎‏امام آماده شنیدن صدای زنگ باشند و به عبارت دیگر در واقع حضرت امام عملاً‏‎ ‎‏این خصلت مهّم اسلامی را به اطرافیان خود تعلیم می‌فرمودند. ما بعنوان پزشکان‏‎ ‎‏حضرت امام از این نظم دقیق در موارد پزشکی و درمانی هم استفاده‏‎ ‎‏می کردیم، به این ترتیب که با توجه به تحت کنترل بودن دقیق وضعیت قبلی حضرت‏‎ ‎

‏امام از نظر تعداد ضربان قلب و ریتم و تغییرات دیگر (مانیتورینگ) بصورت 24‏‎ ‎‏ساعت، برای ارزیابی تأثیر عوامل مختلف بر قلب، فقط از خانواده محترم و فرزند‏‎ ‎‏بزرگوارشان خواسته بودیم که برنامه کامل یک 24 ساعت حضرت امام را در اختیار‏‎ ‎‏پزشکان قرار دهند و از آن پس دیگر می‌دانستیم که مثلاً در ساعت فلان حضرت‏‎ ‎‏امام در فلان محل و مشغول فلان کار هستند و تغییرات ضربان و ریتم قلبی را با‏‎ ‎‏وضعیت فوق مطابقت داده و در اقدامات درمانی در صورت لزوم مورد توجه قرار‏‎ ‎‏می دادیم. این برنامه‌ها آنچنان دقیق بود که اگر خدای ناکرده حادثۀ خاصی از نظر‏‎ ‎‏قلبی در دستگاه کنترل ثبت می‌شد که نیاز به دخالت فوری پزشک می‌داشت با‏‎ ‎‏توجه به زمان وقوع و تطبیق با برنامه حضرت امام که در ذهن پزشکان آن حضرت‏‎ ‎‏ضبط بود می‌توانستیم محل حضور امام و وضعیت ایشان را متوجه شده و سریعاً‏‎ ‎‏خود را به همان محل برسانیم.‏

‎ ‎