فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
دقت امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

دقت امام

 دقّت حضرت امام

‏دقّت حضرت امام فوق العاده بود. برنامۀ درمانی ایشان نسبتاً مفصّل و پیچیده‏‎ ‎‏بود و نیاز به استفاده از داروهای مختلف و متعدد در ساعات معیّن بود که طبق‏‎ ‎‏جدول و در صندوقچه کوچک زمان بندی شده‌ای مورد استفاده شان قرار می‌گرفت.‏‎ ‎‏بخاطر نمی‌آورم که حتی یکبار ایشان مصرف دارویی را در زمان معین خودش از یاد‏‎ ‎‏برده باشند و اگر کوچکترین تغییری در برنامه داده می‌شد و یا مقداری دارو تغییری‏‎ ‎‏می کرد فوراً مسئله را به پزشک گوشزد می‌کردند تا مطمئن شوند آن تغییر، نظر پزشک‏‎ ‎‏است و یا احیاناً اشتباهی رخ داده است. در این زمینه یک مورد قابل توجه است؛‏‎ ‎‏زمانی حضرت امام به مقدار داروی جدیدی که بر ایشان شروع شده بود بسیار‏‎ ‎‏حساس بودند و ضرورت داشت مقدار آن دارو بتدریج افزایش یابد و لذا‏‎ ‎‏قرص‌ها بدقّت تقسیم و گاه تراشیده می‌شد تا میزان و مقدار مطلوبی حاصل شود‏‎ ‎

‏و این کار معمولاً توسط یک نفر انجام می‌شد تا مشکلی از نظر تنظیم مقدار و اندازه‏‎ ‎‏آن دارو پیش نیاید. یک بار حضرت امام پزشکی را احضار کردند و یکی از آن‏‎ ‎‏قرصهای تراشیده شده مربوط به یک ساعت معین را به وی نشان دادند و فرمودند که‏‎ ‎‏این قطعه از قرص قدری بزرگتر از بقیه قطعه هاست، باید چنین باشد یا خیر؟ و‏‎ ‎‏وقتی با بقیه قرصها مقایسه گردید مشخص شد که تفاوت مختصری وجود دارد که‏‎ ‎‏علیرغم جزئی بودن از دید حضرتشان پنهان نمانده است و آن قطعه قرص تعویض‏‎ ‎‏گردید.‏

‎ ‎