فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
انجام فریضه در همه شرایط
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

انجام فریضه در همه شرایط

 انجام فرایض در همه شرایط

‏اهمیتی که حضرت امام برای انجام فرایض در سر موقع و به صورت اوّل وقت‏‎ ‎‏قایل بودند فوق العاده بود. به خاطر می‌آورم که زمانی که از نظر جسمانی در‏‎ ‎‏وضعیت نامطلوبی بسر می‌بردند و هدف ما ایجاد حداکثر آرامش و استراحت برای‏‎ ‎‏ایشان بود، حضرت امام در طی شب بارها از خواب برمی خاستند و از زمان‏‎ ‎‏می پرسیدند تا مطمئن شوند چقدر به وقت شرعی صبح باقی مانده است و در همان‏‎ ‎‏حال نماز شب ایشان ترک نمی‌شد.‏

‎ ‎