فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
ایجاد حس اتکای به نفس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

ایجاد حس اتکای به نفس

 ایجاد حس اتکای به نفس

‏عظمت حضرت امام گاه باعث می‌شد که پزشکان بخصوص در برخوردهای‏‎ ‎‏اوّل نتوانند آنچه را که به عنوان پزشک و بیمار مطرح است به راحتی انجام دهند ولی‏‎ ‎‏رفتار خود حضرت امام به صورت احترام به پزشک، گوش سپردن آرام به حرفهای وی‏‎ ‎‏و توجه به دستورات طبی و سؤالهای کوتاه و مشخص کننده، ضمن ایجاد جوّ‏‎ ‎

‏مناسب باعث تقویت حس اتکا به نظر پزشک و عادی نمودن روابط متقابل پزشک و‏‎ ‎‏بیمار می‌شدند به نحوی که پس از مدت کوتاهی این ارتباط به صورت برخوردی‏‎ ‎‏راحت و مطمئن در می‌آمد و دستورات و کارهای پزشکی به صورت منطقی و بدون‏‎ ‎‏تأثیرپذیری از ابهتی که بر این ارتباط سایه افکن بود صورت می‌پذیرفت.‏

‎ ‎