فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
پاسخ امام به سؤالات شرعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

پاسخ امام به سؤالات شرعی

 پاسخ حضرت امام به سؤالات شرعی

‏پاسخ حضرت امام به سؤالات شرعی که گاه از ایشان می‌شد بسیار دقیق و‏‎ ‎‏حساب شده بود و به تناسب اهمیتی که موضوع مورد سؤال داشت عنایت ویژه‌ای‏‎ ‎‏مبذول می‌فرمودند. زمانی بود که علیرغم گذشت چند سال از انقلاب اسلامی سقط‏‎ ‎‏جنین‌هایی بی مورد و خلاف شرع مقدس، با مجوز قانونی در مملکت انجام‏‎ ‎‏می‌گرفت. این موضوع به سمع مبارکشان رسانده شد که بسیار مکدّر شدند و دستور‏‎ ‎‏پیگیری صادر‏‎ ‎‏فرمودند. از محضرشان تقاضا نمودم که پرسشنامه مشروحی در مورد‏‎ ‎‏شرایط سقط درمانی و مسائل مربوط به آن را نوشته و خدمتشان تقدیم نمایم که‏‎ ‎‏اجازه فرمودند. پس از آماده شدن پرسشنامه (استفتاء) که البته بر اساس بررسیهای‏‎ ‎‏علمی و مشاوره با متخصصین مختلف صورت پذیرفت خدمتشان تقدیم کردم که‏‎ ‎‏پس از مطالعه دستور فرمودند که به دفتر استفتائات حضرتشان در قم ارسال شود و‏‎ ‎‏پس از بررسی حتماً مجدداً به روئیتشان برسانند که البته این کار صورت پذیرفت و در‏‎ ‎‏نهایت شخصاً پاسخ‌های آنرا تأیید فرمودند و سپس از ایشان اجازه خواسته شد که‏‎ ‎‏به مراکز و مقامات ذیصلاح ارسال شود، که موافقت فرمودند.‏

‎ ‎