فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
نگرانی برای امت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

نگرانی برای امت

نگرانی برای امّت

‏روزی یک مرحله بحرانی وضعیت قلبی حضرت امام را می‌گذراندیم. مراحل‏‎ ‎‏سخت با استفاده از اقدامات درمانی بتدریج سپری شد و وضعیت نسبتاً ثابتی‏‎ ‎‏حاصل گردید ولی حضرت امام بسیار ناراحت به نظر می‌رسیدند و این حالت کمتر‏‎ ‎‏سابقه داشت. پزشکان ضمن بررسی و مشورت به این نتیجه رسیدند که آن مراحل‏‎ ‎‏بحرانی اثر نامطلوبی در‏‎ ‎‏روحیه امام باقی گذاشته و ضرورت دارد که از نظر روانی‏‎ ‎‏تقویت شوند تا مطمئن تر گردند که خطر رفع شده است و قرار شد این مطلب‏‎ ‎‏توسط آقای دکتر عارفی به عرض ایشان برسد. آقای دکتر عارفی توضیح می‌دادند که‏‎ ‎‏آقا، اصلاً جای نگرانی نیست، خوشبختانه همه چیز بخوبی انجام شده و می‌شود، ‏‎ ‎‏همه امکانات فراهم است، شما مطمئن باشید... که در اینجا امام فرمودند لازم‏‎ ‎‏نیست به من اطمینان و دلداری بدهید. بروید فکری به حال این مردم بکنید. و ما آن‏‎ ‎‏حالت خاص امام را می‌دیدیم که حاکی از آن بود که این حرفها را به چه کسی‏‎ ‎

‏می گویید. چه موقع امام از مرگ ترس و وحشتی داشته‌اند که این بار دوّم باشد و بعد‏‎ ‎‏ما پی بردیم که در آن موقع ایشان نگرانی خاصی در مورد کارهای امت اسلامی‏‎ ‎‏داشتند که ایشان نمی‌خواستند نیمه تمام باقی بماند.‏

‎ ‎