فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
گزارش دکتر زالی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

گزارش دکتر زالی

گزارش دکتر زالی متخصص داخلی

‏و فوق تخصص در بیماریهای گوارش، ‏

‏استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‏

‏در تاریخ 29 / 2 / 68 جهت انجام مشاوره پزشکی به بیت حضرت امام‏‎ ‎‏ قدس سره احضار شدم، در آنجا ضمن مذاکره با اعضاء تیم پزشکی حاضر، مسئله‏‎ ‎‏مورد مشاوره، ضعف و بیحالی حضرت امام و همزمان با آن دفع مدفوع سیاه رنگ‏‎ ‎‏بود.‏

‏آزمایش‌های بعمل آمده نیز کم خونی ناشی از خونریزی از دستگه گوارش را‏‎ ‎‏تأیید می‌کرد. ضمناً به من یادآوری شد که ایشان برای جلوگیری از عوارض عروقی‏‎ ‎‏قلبی به توصیه پزشکان به مدت طولانی آسپیرین مصرف می‌کردند.‏

‏در رادیوگرافی که قبلاً از مری، معده و اثنی عشر بعمل آمده بود نشانه های‏‎ ‎‏غیر طبیعی و زخم را در ناحیه معده مشهود بود.‏

‏به علت کم خونی، مدفوع سیاه و مصرف آسپیرین و عکس معده غیر طبیعی، ‏‎ ‎‏ به ناچار اندوسکوپی از قسمت فوقانی دستگاه گوارش توصیه شد، که اعضاء تیم‏‎ ‎‏ضمن استقبال از آن مراتب را با حضرت امام در میان گذاشتند. و توضیحاتی توسط‏‎ ‎

‏جناب آقای دکتر عارفی به ایشان که داده شد این اقدام را قبول فرمودند.‏

‏در همان‏‎ ‎‏روز در‏‎ ‎‏حالیکه حضرت امام حالت ناشتا داشتند در شرایط‏‎ ‎‏بی حسی موضعی از طریق گزیلوکائین و توضیحات لازم از نحوه انجام اندوسکوپی، ‏‎ ‎‏که در حضور اعضای تیم پزشکی، این عمل انجام شد.‏

‏در اندوسکوپی مری حالت طبیعی داشت، در معده ضایعاتی به صورت‏‎ ‎‏برجستگی‌های متعدد و زخم‌های نسبتاً عمیق در فاصله بین زخم‌ها در ناحیه آنتروم‏‎ ‎‏و بدنه معده مشاهده شد.‏

‏گرچه اثنی عشر حالت طبیعی داشت اما از آنجا که تصویر زخم و ضایعات‏‎ ‎‏اطراف آن حالت بدخیمی را نشان می‌داد و خونریزی همچنان تهدید می‌کرد. با‏‎ ‎‏مشورت همکاران بهتر به نظر رسید بیوبسی به عمل نیاید چون وضیعت مشخص بود‏‎ ‎‏و به علت همکاری بیمار اندوسکوپی با وضعیت خوب به اتمام رسید.‏

‏یافته‌های فوق ابتداء به اطلاع اعضاء تیم پزشکی رسانده شد در‏‎ ‎‏مشورت‌های متقابل نظر من بر ابن بود که چون زخم حالت بدخیمی دارد و‏‎ ‎‏خونریزی نیز تهدید می‌کند و همچنین ادامه خونریزی از نظر شدت و وسعت ممکن‏‎ ‎‏است قابل پیش بینی نباشد لذا راه حل این نوع زخم‌ها در مرحله اول عمل جراحی‏‎ ‎‏می باشد.‏

‏و با توجه به این استدلال می‌بایست عمل جراحی در اولین فرصت انجام‏‎ ‎‏گیرد. ضمن بحث‌ها و تبادل نظر طولانی، مراتب در حضور حضرت امام قدس سره‏‎ ‎‏مطرح گردید که ایشان بدون هیچ گونه نگرانی و تشویش با اقتدار و آرامش کامل و‏‎ ‎‏بدون در خواست هیچ گونه توضیحی در مورد کسالتشان، عمل را قبول فرمودند.‏‎ ‎‏برخورد با صلابت و مطمئن حضرت امام و نداشتن هیچ گونه نگرانی در مورد نحوه‏‎ ‎‏عمل، مدت آن، عوارض آن و غیره که معمولاً در خواست بحق هر بیمار است، ‏‎ ‎‏اعضاء تیم را بشدت تحت تأثیر قرار داد.‏


‏این روحیه قوی از اتکال کامل ایشان به پروردگار متعال سر چشمه می‌گرفت‏‎ ‎‏که به مسائل دنیوی این چنین بی اهمیت بودند.‏

‏امیدوارم که ما نیز بتوانیم از این اسطوره صبر و مقاومت پند بگیریم. روحش‏‎ ‎‏شاد و آرمان هایش پایدار. ‏

‎ ‎