فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
گزینش یاران بیهوشی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

گزینش یاران بیهوشی

 گزینش یاران بیهوشی

‏وقتی مسجّل شد عمل باید انجام گیرد، جراح اصلی آقای دکتر فاضل و یاران‏‎ ‎‏ایشان آقای دکتر کلانتر معتمدی و آقای دکتر دوایی از قبل تعیین شده بودند من نیز‏‎ ‎‏از جلسه خواستم که یاران بیهوشی خود را برای تأیید معرفی کنم. که آقایان دکتر‏‎ ‎‏شیوا، دکتر معتقد و دکتر حیدرپور معرفی و تأیید شدند، من از این همکاران دعوت‏‎ ‎‏کردم و بعد از مشورت، تقسیم کار را انجام دادیم و قرار شد من و دکتر شیوا داخل‏‎ ‎‏اتاق عمل و دو همکار دیگر در خارج از اتاق عمل و واحد مراقبت ویژه مشغول‏‎ ‎‏انجام وظیفه شویم، من در اینجا از همکاری و همفکری صمیمانه آنان تشکر‏‎ ‎‏می کنم و ایشان در تمام مراحل بخصوص در دوره بعد از عمل و شبها یاران بسیار‏‎ ‎‏خوبی برایم بودند.‏

‎ ‎