فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
آماده کردن اکسیژن قابل حمل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

آماده کردن اکسیژن قابل حمل

 آماده کردن اکسیژن قابل حمل

‏با دستگاه تنفس مصنوعی‏

‏در چهار نقطه‏

‏با اینکه سیستم اکسیژن سانترال در اتاق عمل و واحد مراقبت ویژه و اتاقها‏‎ ‎‏دایر بود بنظرم رسید اگر خدای نکرده انفجاری صورت گیرد بهتر است چند واحد‏‎ ‎‏سیّار و قابل حمل اکسیژن با دستگاه تنفس مصنوعی دستی در نقاط مختلف داشته‏‎ ‎‏باشیم تا اگر هر گونه اختلالی در جریان اکسیژن پیش آید بتوانیم در لحظه های‏‎ ‎‏حساس و‏‎ ‎‏در جایگاههای مختلف از اکسیژن قابل حمل و دستگاه تنفس مصنوعی‏‎ ‎‏دستی استفاده کنیم. چهار واحد از این نوع آماده و امتحان شده و هر کدام را به‏‎ ‎

‏مسئول یا همکاری سپردم تا در صورت لزوم دست به کار شوند. در حقیقت این‏‎ ‎‏قضیّه را هم که اگر خودم حالم بهم بخورد و نتوانم انجام وظیفه نمایم کسانی باشند‏‎ ‎‏و بتوانند مراقبت از امام را بنحو احسن ادامه دهند، کاملاً سنجیده، پیش بینی و‏‎ ‎‏مراعات کرده بودم.‏

‎ ‎