فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
واکنش پزشکان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

واکنش پزشکان

 واکنش پزشکان، 

‏پرستاران، کارمندان دفتری، ‏

‏پاسداران، علمای اعلام و اهل بیت‏

‏با وجود بیماری حضرت امام، از دست دادن ایشان برای همه باور نکردنی‏‎ ‎

‏بود، فریاد ناله و فغان از همه جا بلند بود گویی عاشورا یا محشر کبری برپا شده بود، ‏‎ ‎‏پزشکان که خستگی عمیق بر تن و جانشان مانده بود با اشک و ناله و صدای بلند‏‎ ‎‏گریه می‌کردند و به سر و روی خود می‌زدند. نگهبانان، پاسداران و کارمندان دفتری‏‎ ‎‏در راهروها سینه می‌زدند و فریاد‌ ای عزیز، ‌ای خمینی، ‌ای امام، یا علی و یا حسین به‏‎ ‎‏آسمان می‌رفت.‏

‏اهل بیت بی تابی شان قابل وصف نیست. خدمتگزاران حضرت امام غش‏‎ ‎‏می کردند و بالاخره من در تمام عمرم گریه‌ای به سوزناکی گریه‌ای که آقای بروجردی‏‎ ‎‏داماد امام آنشب داشت ندیده‌ام. علمای اعلام و دوستداران امام همگی در گریه و‏‎ ‎‏زاری، طاقت از دست داده بودند که من از وصف آنها عاجزم.‏

‎ ‎