فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
پزشکان چگونه بیت امام را ترک کردند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

پزشکان چگونه بیت امام را ترک کردند

 پزشکان چگونه بیت امام را ترک کردند

‏و رحلت امام چگونه اعلام شد؟‏

‏از پرسنل و پزشکان و اهل بیت خواسته شد قدری آرام بگیرند تا سران‏‎ ‎‏مملکت و نزدیکان امام بتوانند راجع به اعلام رحلت ایشان تصمیم بگیرند و فعلاً‏‎ ‎‏پزشکان و پرسنل بیت را ترک نکنند. مسئولین کشور جلسه مهمّی را با حضور آقای‏‎ ‎‏حاج سید احمد خمینی تشکیل دادند، وقتی ایشان از جلسه خارج شدند فرمودند:‏‎ ‎‏پزشکان می‌توانند بیت را ترک کنند و رحلت امام به زودی اعلام خواهد شد. پزشکان‏‎ ‎‏با دلی پر درد و بدنی کوفته و روحی که گویی خستگی سالها و قرنها را تحمّل می‌کند‏‎ ‎‏بیت حضرت امام را ترک کردند.‏

‏مردمِ نگران و دوستدار امام تا نزدیکی بیت امام آمده و تجمع کرده و جویای‏‎ ‎‏حال امام بودند، گویی خواب برای آنها معنی ندارد، و از هر کس جویای اوضاع‏‎ ‎‏بودند.‏

‏من آنشب بسیار سخت را، با خواندن نماز و قرآن و گریه گذراندم و مرتب‏‎ ‎

‏به رادیو گوش می‌کردم که دیدم صبح ردایو برنامه اش را قطع کرد و صوت قرآن را‏‎ ‎‏پخش کرد و از پیوستن امام عزیز به ملکوت اعلی خبر داد، و این همزمان با پخش‏‎ ‎‏خبر از رادیو صدای آمریکا بود که من از جهت کنجکاوی با گیرنده دیگر آن را‏‎ ‎‏گرفته بودم و آنها هیچگونه اطلاعی از قضیه نداشتند. درست 6 - 5 دقیقه بعد از اعلام‏‎ ‎‏خبر رحلت از رادیو ایران، صدای آمریکا برنامه خود را قطع و این خبر را از قول‏‎ ‎‏رادیو ایران اعلام کرد و شرح حال مختصری از حضرت امام را پخش کرد. جالب‏‎ ‎‏توجه اینکه با وجود اعلام بیماری حضرت امام به مدت بیش از چند هفته و رفت و‏‎ ‎‏آمد بیش از شصت تا صد پزشک و پرسنل در این مدت خبرگزاریها و رادیوهای‏‎ ‎‏بیگانه به کوچکترین اطلاعاتی در این زمینه غیر از آنچه از رسانه‌های ایرانی پخش‏‎ ‎‏شده بود دسترسی پیدا نکرده بودند و آنچه از اطلاعات و اخبار پخش می‌کردند، ‏‎ ‎‏حدسها و بافته‌های غلطی بیش نبود.‏

‏اعلام خبر رحلت آن حضرت واکنشی را در ایران و دنیا ایجاد کرد که به اقرار‏‎ ‎‏دوست و دشمن در تاریخ دنیا، بی نظیر بود و ابراز علاقه و محبت مردم مسلمان و‏‎ ‎‏انقلابی ایران در روز وفات ایشان حتی بیشتر از روز ورود ایشان به ایران و پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب بود. سلام بر او، روزی که متولد شد، و سلام بر او، روزی که رحلت کرد و‏‎ ‎‏سلام بر او روزی که به دستور خدا برانگیخته شود.‏

وَ سَلامٌ علیهِ یوم وُلِد و یوم یموت و یوم یُبعثُ حیّاً

‏والسلام ‏

‏دکتر الیاسی‏

‎ ‎