فصل ششم تلاشهای تیم پزشکی و بررسیهای لازم برای اقدام صحیح پزشکی
سیر بیماری امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

سیر بیماری امام خمینی

سیر بیماری حضرت امام خمینی 

‏از 1 / 3 / 68 لغایت 13 / 3 / 68‏

‏ساعت 30 / 10 شب، مورخ 1 / 3 / 68 حضرت امام خمینی عزیز برای آماده‏‎ ‎‏شدن عمل جراحی معده صبح بعد در بیمارستان بقیة الله اعظم شماره 2 بستری‏‎ ‎‏شدند. با اینکه چندین بار به علت کسالتهای مختلف در این بیمارستان بستری شده‏‎ ‎‏بودند ولی عکس العمل معظم له در آستانه درِ ورودی بیمارستان با حاج احمد آقای‏‎ ‎‏خمینی حاکی از معنی و آینده نگری دیگری بود. زیرا حضرت امام عزیز در بدو‏‎ ‎‏ورود به بیمارستان بطور غیر منتظره و ناگهانی حاج احمد آقا را در آغوش گرفتند و‏‎ ‎‏گردن حاج سید احمد آقا را بوسیدند.‏

‏صحنه‌ای که بوی فراق و جدایی و در ضمن علاقه و همبستگی را می‌داد.‏‎ ‎‏گویی امام عزیز این ورود به بیمارستان را خروجی نمی‌دید و با دید دوراندیشی خود ‏‎ ‎‏استنباط کرده بوده اجل‏‎ ‎‏در انتظار اوست.‏


‏یادداشت قبل از عمل جناب آقای دکتر فاضل بقرار زیر است.‏

‏ ‏

140-p544

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


‏حضرت امام خمینی عزیز در صبح 2 / 3 / 68 جهت عمل جراحی به اتاق‏‎ ‎‏عمل برده شدند.‏

‏گازهای خونی حضرت امام عزیز به ترتیب روزهای انجام شده بقرار زیر‏‎ ‎‏است:‏

‏ ‏

140-p545

‏ ‏

‏گازهای خونی در تاریخ 2 / 3 / 68‏   ‏گازهای خونی در تاریخ 2 / 3 / 68‏


‏ ‏

140-p546

‏تغییرات فاحشی بخصوص در ‏‎PO2‎‏ بتدریج بوجود آمد که با در نظر گرفتن‏‎ ‎‏رادیوگرافی‌های قفسه صدری ارتباط با انفیلتراسیون پیشرونده عفونی یا سلولهای‏‎ ‎‏سرطانی در بافت ریه دارد.‏

‏از نظر قلبی تغییر جدیدی حاصل نشد.‏

140-p547

‏ ‏

‏گازهای خونی حضرت امام عزیز ‏

‏بترتیب در موقع بیهوشی و بعد از ‏

‏ختم بیهوشی‏

140-pp547

140-p548

‏گازهای خونی حضرت امام در‏

‏ساعات ذکر شده.‏

140-pp548

‏ ‏


140-p549

‏ ‏

‏در اتاق عمل سوند داخل مثانه از طریق سوپراپوبیک گذاشته شد.‏

‏حضرت امام در سالهای گذشته از داروهای متعددی استفاده‏‎ ‎‏می کردند.‏

‏نام داروها و مقدار و نحوه مصرف داروها بخصوص از 16 / 1 / 65 که مبتلا به‏‎ ‎‏سکته قلبی و مرگ ناگهانی شدند کم و بیش بصورت زیر بوده است:‏

‏1 - قرص زیر زبانی ‏‎  ISOSORBIDE‎‏5 میلی گرم. هر دو ساعت یک عدد زیر زبان.‏

‏2 - قرص ‏‎HYDROQUINIDIN‎‏ ‏‏300 ‏‏میلی گرمی، هر 6 ساعت یک عدد از راه‏‎ ‎‏دهان.‏

‏3 - قرص ‏‎ADALAT)‎‎ NIFIDIPINE‎‏) 20 میلی گرم‏‏ دو عدد صبح دو عدد شب.‏

‏4 - قرص دیگوکسین ‏‎DIGOXIN‎‎ (LANOXIN‎‏) ‏‏نصف قرص روزانه‏

‏5ـ قرص‏‎ ISOKET‎‏ هر 6 ‏‏ساعت یک عدد.‏

‏6ـ پماد نیتروگلیسرین ‏‎ NITROGLYCERIN‎‏ هر 6‏‏ ساعت دو اینچ‏

‎ ‎