پیش گفتار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

پیش گفتار

پیش گفتار 

‏در دو دهه اخیر کتابهای متعددی در مورد شخصیت عظیم و متعالی بنیانگذار جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ایران و احیا کننده اسلام ناب محمدی (ص) در عصر حاضر که به حق عصر‏‎ ‎‏خمینی نام گرفته توسط نویسندگان، محققان و پژوهشگران داخلی و خارجی به رشته‏‎ ‎‏تحریر در آمده است. صاحبان این نوشتارها هر کدام به فراخور اندیشه، اعتقاد و‏‎ ‎‏مقتضای فکری خاص خود کوشیده اند تا بعد یا ابعادی از شخصیت بزرگ این مصلح‏‎ ‎‏جهانی را ترسیم و تفسیر کنند، اما دریای وجودی این مرد آسمانی آنچنان وسیع و ژرف‏‎ ‎‏و بی منتهاست که با اندک نگاهی به ساحت مقدس آن می توان اذعان کرد که هر کسی به‏‎ ‎‏اندازه ظرفی که با خود به جوار این اقیانوس بی کرانه آورده است، می تواند از آن بهره‏‎ ‎‏برگیرد و به تشنگان این کوثر همیشه نورانی هدیه کند. حقیقت آن است که هیچ کس‏‎ ‎‏نمی تواند امام را جز از بیان خود امام بشناسد. این فکر دستمایه آن شد تا امام به روایت‏‎ ‎‏خود امام معرفی شود و سیمای ملکوتی شخصیت حضرتش، آنچنان که خود آن‏‎ ‎‏حضرت خطوط آن را ترسیم نموده، به تصویر کشیده شود، شاید این دقیقترین تصویری‏‎ ‎‏باشد که می توان از روح متعالی آن عزیز راحل ارائه نمود. تصویری که هیچ گونه دخل و‏‎ ‎‏تصرفی از ناحیه دیگران در ارائه آن راه ندارد.‏

‏     خواننده گرامی تصدیق می نماید که استخراج و ترکیب این خطوط و در نهایت ایجاد‏‎ ‎‏یک شاکله از شخصیت امام، آن هم از لا به لای سخنان و بیانات ایشان تا چه حد دشوار‏

‏و سخت است؛ چه همه اذعان دارند که امام از خویش سخنی جز در موارد ضرورت، آن‏‎ ‎‏هم به عنوان مستندات تاریخی نمی گفت؛ به عبارت دیگر در این موارد «خود»ی از امام‏‎ ‎‏مطرح نیست و آنگاه که مطرح است یا ایشان خود را به عنوان شاهدی بر یک واقعه و‏‎ ‎‏حادثه تاریخی مطرح می کنند و یا به عنوان رهبر و خدمتگزار یک حکومت خدایی، از‏‎ ‎‏سر تکلیف ناچار به اظهار و طرح ابعادی از شخصیت خود می شوند یا در برابر اقشار‏‎ ‎‏ایثارگری چون رزمندگان اسلام، مجروحان عالیقدر وخاندان سرافراز شاهد و ایتام و‏‎ ‎‏شهدا نتوانسته اند تسری مکنونات قلبی خویش را بر زبان مبارک مانع گردند.‏

‏     با این مقدمه به برخی نکات که به نحوه تدوین این نوشتار مرتبط بوده و تذکر آنها در‏‎ ‎‏برداشت مطالب ضروری به نظر  می رسد اشاره می شود.‏

‏     1. کلیه مطالب در نخستین مرحله از منابع دست اول (22 جلد ‏‏صحیفه نور‏‎[1]‎‏ چاپ‏‎ ‎‏قدیم و چاپ جدید و کتابهای ‏‏شرح چهل حدیث‏‏، ‏‏سر الصلوة‏‏ و ‏‏تفسیر سوره حمد‏‏ امام و ‏‏کوثر‏‏)‏‎ ‎‏استخراج شده اند و در مواردی از منابع دست دوم نظیر ‏‏تحلیلی از نهضت امام خمینی‏‏ و ‏‏طلیعه‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی‏‏ و... استفاده شده است.‏

‏     2. در برخی از موضوعات در‏‏ صحیفه های نور‏‏ چاپ قدیم و جدید و ‏‏کوثر ‏‏اختلافاتی‏‎ ‎‏وجود دارد که در اینگونه موارد ملاک گزینش مطالب، چاپ جدید می باشد.‏

‏     3. در استخراج و نقل مطالب هیچ گونه دخل و تصرفی نشده و موضوعات غالباً از‏‎ ‎‏میان متن انتخابی برداشت شده اند و به همین دلیل ممکن است در موارد نادری موضوع‏‎ ‎‏از مقدمه یا پاراگراف بعدی متن جدا شده و تا حدودی مطلب واحدی را در ذهن القا‏‎ ‎‏نکند. ملاک این نوع گزینش اولاً انتخاب مطلب مربوط به بُعدی از شخصیت امام بوده و‏‎ ‎‏ثانیاً مقدمه و پاراگرافهای بعد از موضوع، به دلیل ارتباط با موضوع اصلی این نوشتار و‏‎ ‎‏پرهیز از اطاله کلاً حذف شده اند.‏

‏     4. در مواردی که متن به توضیح یا اصلاح و ویرایشی نیازمند بوده، موارد اضافی یا‏‎ ‎‏اصلاحی داخل ‏‏[‏‏ ‏‏]‏‏ آمده است.‏


‏     5. در نقل مطالب، گاه موارد تکراری دیده می شود که در نقل یک موضوع با یکدیگر‏‎ ‎‏مشابهت تام دارند. در این موارد برای عدم محرومیت از مطالب اضافی که در یک متن‏‎ ‎‏موجود و در متن مشابه آن موجود نیست این گونه مطالب به صورت مکرر آورده‏‎ ‎‏شده اند.‏

‏     6. نظر به اینکه برخی از مطالب بیانگر چند بُعد از ابعاد شخصیت حضرت امام‏‎ ‎‏می باشند، مناسب بود که در فصلهای مستقل مربوط به خود آورده و تکرار شوند، اما به‏‎ ‎‏دلیل واحد بودن این نوشتار از تکرار آنها با اینکه در صورت تکرار هر یک از آنها نقش‏‎ ‎‏خاصی را در هر فصل ایفا می کردند خودداری گردیده است.‏

‏     7. در مواردی که احساس می شد خواننده به سابقه تاریخی موضوع و مطلبی نیازمند‏‎ ‎‏باشد در پاورقی اشاره مختصری به سابقه و مخاطبان و شرایط زمانی آن موضوع شده‏‎ ‎‏است.‏

‏     8. کلیه مطالب این مجموعه توسط واحد ارزشیابی متون مؤسسه تنظیم و نشر آثار‏‎ ‎‏امام خمینی(س) مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. همچنین از مساعی واحد‏‎ ‎‏خاطرات مؤسسه در این زمینه تقدیر می گردد.‏

‏     باوجود تلاش فراوان، این مجموعه به هیچ وجه مدعی ترسیم خطوط کامل سیمای‏‎ ‎‏ملکوتی امام(س) از زبان ایشان نیست؛ چه به دلایل متعدد ممکن است در حین مطالعه‏‎ ‎‏و تحقیق مواردی از دسترس به دور مانده باشند که امید است با تذکرات و پیشنهادات‏‎ ‎‏خوانندگان گرامی در چاپهای بعدی اصلاح لازم صورت پذیرد.‏

‏ ‏

کمترین بسیجی امام

‏غلامعلی رجایی     ‏


‎ ‎

  • لازم به ذکر است که در چاپ جدید این اثر چاپ سوم کلیه مطالب برگرفته از صحیفه نور و بر اساس مطالب مندرج در صحیفه امام تنظیم گردیده است. ناشر