فصل اول: ابعاد شخصیت امام
ایمان به غیب
مسأله یک مسأله الهی است نه بشری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مسأله یک مسأله الهی است نه بشری

مسأله یک مسأله الهی است نه بشری 

‏من وقتی که مطالعه از وضعیت ایران و گسترش این مسئلۀ واحد، مطلب واحد که یک‏‎ ‎‏دولتِ اسلامیِ حق می خواهیم، وقتی که من از گسترش این در همۀ بلاد، از تهران تا‏‎ ‎‏آخرین مرز، مرزهای ایران در هر طرف، در هر ده، در هر قریه، من مطالعۀ این را‏‎ ‎‏می کردم، امیدوار شدم که مسئله یک مسئلۀ الهی است نه یک مسئلۀ بشری. بشر‏‎ ‎‏نمی تواند، با هرچه باشد، هر قدرت بیانی داشته باشد، نمی تواند اینطور نفوذ بکند که از‏‎ ‎‏این بچه ای که تازه زبان باز کرده است تا آن پیرمردی که در مریضخانه خوابیده همه یک‏

‏مطلب بگویند؛ همه فریاد بزنند در خیابانها، شب و روز فریاد بزنند، که ما استقلال و‏‎ ‎‏آزادی می خواهیم، رژیم سلطنتی نمی خواهیم و جمهوری اسلامی می خواهیم. من‏‎ ‎‏امیدوار شدم از این گسترش که این مسئله، مسئلۀ الهی است و خدای تبارک و تعالی در‏‎ ‎‏این مسئله پشتیبان است و پیروز خواهیم شد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ص 228.