فصل اول: ابعاد شخصیت امام
ایمان به غیب
من از عهده برنمی آیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

من از عهده برنمی آیم

من از عهده برنمی آیم 

‏این تحول روحی و این انقلاب اسلامی تحفه ای است که خدای تبارک و تعالی از عالم‏‎ ‎‏بالا برای ملت ما به هدیه فرستاد و ما باید شکر خدای تبارک و تعالی را بکنیم؛ و از عهدۀ‏‎ ‎‏شکر بر نمی آییم. من باید شکر این نعمت را و شکر این رحمت را و شکر این محنتها را‏‎ ‎‏که ملت ایران کشیدند، شکر اینها را بکنم؛ و من از عهده برنمی آیم. آنها بودند که همۀ‏‎ ‎‏کارها را انجام دادند، و خدا بود که اینها را مؤید کرد. و قدرت خدا و قدرت ایمان ملت که‏‎ ‎‏در این اواخر شکوفایی پیدا کرد، این قدرت بود که با دست خدا یک سلطنت‏‎ ‎‏2500 ساله را از ریشه کند؛ در صورتی که پشت سر او امریکا ایستاده بود، شوروی هم‏‎ ‎‏سِرّاً بود، و چین هم بود، انگلستان هم بود؛ تمام ابرقدرتها پشت سر او ایستاده بودند. و‏‎ ‎‏آن هم دارای همۀ سلاحهای مدرن بود و ملت ما دست خالی بود؛ تفنگ هم نداشت،‏‎ ‎‏هیچ نداشت! لکن قدرت ایمان بود، قدرت خدا بود. این تعجب ندارد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 6، ص 229ـ230.