فصل اول: ابعاد شخصیت امام
ایمان به غیب
پای هیچ کس حساب نکنید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

پای هیچ کس حساب نکنید

پای هیچ کس حساب نکنید

‏آنی که این ملت را پیش برد، آن یک قدرت غیبی بود. یک قدرت الهی بود. پای هیچ کس‏‎ ‎‏حساب نکنید شما. در عین حالی که تشکر می کنم از شما که این مقاله ها را خواندید. لکن‏‎ ‎‏تذکر می دهم این قدر تعریف نکنید از یک شخصی، برای اینکه چیزی نیست. هر چه‏‎ ‎‏هست، اوست. ما چیزی نیستیم. ما جز یک بندۀ ضعیف چیزی نیستیم. با یک فوت‏‎ ‎‏می توانستند اینها، ما را بیرون کنند. آنکه این قدرت را به این ملت داد، و آنطور وارد شد‏‎ ‎‏به میدان و بیرون کرد حریف خودش را، آن یک قدرت روحی بود که خدا داد به اینها.‏‎ ‎‏یک قدرت الهی و غیبی بود که این ملت را متحول کرد به یک چیز دیگری.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 11، ص 274.