فصل اول: ابعاد شخصیت امام
ایمان به غیب
هیچ وقت سستی در کارم نبود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

هیچ وقت سستی در کارم نبود

هیچ وقت سستی در کارم نبود

‏این معنا را نمی تواند یک نفر آدم درست کند. نمی تواند یک عده آدم درست کند. این‏‎ ‎‏معنا را خدا درست کرد. و لهذا من از اول که دیدم یک همچو وحدتی پیدا شده است،‏‎ ‎‏یک همچو چیزی که دست کسی نمی تواند باشد، باید یک غیب در کار باشد، من‏‎ ‎‏امیدوار شدم. و لهذا هیچ وقت من هیچ سستی در کارم نبود برای اینکه من امید داشتم که‏‎ ‎‏خدا این کار را انجام می دهد. از اول هم می گفتم او باید برود؛ چاره ندارد. رفت! اینطور‏‎ ‎‏هم شد به راحتی.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 6، ص 239ـ240.