فصل اول: ابعاد شخصیت امام
ایمان به غیب
من که چیزی نیستم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

من که چیزی نیستم

من که چیزی نیستم 

‏و ما باید این معنا را باور کنیم که ما از عنایت حق است که از هیچ به اینجا رسیدیم و از‏‎ ‎‏عنایات حق است که ما توانستیم این مملکت را ـ یعنی ملت توانست، من که چیزی‏‎ ‎‏نیستم ـ توانست این ملت، این ملت را از زیر یوغ ستمشاهی و بدتر از او، یوغ آمریکا و‏‎ ‎‏شوروی و امثال اینها بیرون بیاورد. سابقه ندارد که یک ملتی سرپای خودش بایستد و‏‎ ‎‏بگوید نه این و نه آن، این سابقه ندارد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ص 471.