فصل اول: ابعاد شخصیت امام
تواضع
ایران در دست من نیست، در دست ملت است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ایران در دست من نیست، در دست ملت است

ایران در دست من نیست، در دست ملت است 

‏سؤال: ‏‏[‏‏حضرت امام خمینی! ایران در دست شماست و حرفهای شما کاملاً مورد قبول‏‎ ‎‏است و حرفهای شما قانون می شود در این کشور و حالت اجرایی پیدا می کند. در‏‎ ‎‏مملکت بعضیها هستند که فکر می کنند در این کشور آزادی نیست. حضرتتان چه‏‎ ‎‏می فرمایید؟‏‏]‏

‏جواب: بگویید که ایران در دست من نیست، در دست ملت است. و ملت هم کسی که‏‎ ‎‏خدمتگزار باشد و مصالحشان را بخواهد، با آزادی مطلق، به او ممکن است رو‏‎ ‎‏بیاورد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 10، ص 91.