فصل اول: ابعاد شخصیت امام
تواضع
خاک بر سر من که بخواهم استفاده عنوانی از شما بکنم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

خاک بر سر من که بخواهم استفاده عنوانی از شما بکنم

خاک بر سر من که بخواهم استفاده عنوانی از شما بکنم 

‏از 15 خرداد تا حالا که آمدیم، خون دادیم یعنی شما خون دادید، من که نشسته ام اینجا.‏‎ ‎‏من هم هیچ حقی ندارم. شما خون دادید. شماها به میدان رفتید؛ شماها مبارزه کردید؛‏‎ ‎‏ماها هیچ حقی نداریم. ما باید برای شما خدمت کنیم. خودمان نباید استفاده کنیم. نه‏‎ ‎‏استفادۀ عنوانی. خاک بر سر من که بخواهم استفاده عنوانی از شما بکنم! خاک بر سر من‏‎ ‎‏که بخواهم خون شما ریخته بشود و من استفاده اش را ببرم!‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 8، ص 56ـ57.