فصل اول: ابعاد شخصیت امام
تواضع
این مبالغه را نمی پذیرم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

این مبالغه را نمی پذیرم

این مبالغه را نمی پذیرم 

‏فقط یک نکته را می خواستم عرض بکنم و آن اینکه این مُبالغات را که راجع به من‏

‏فرموده اند من نمی پذیرم.‏‎[1]‎‏ من یک خادمی از همۀ شماها هستم و قضیۀ رهبری و‏‎ ‎‏غیررهبری در کار نیست؛ قضیۀ نهضت است و صف واحد، همه با هم.ایشان خوب بیان‏‎ ‎‏می کنند لکن راجع به من یک قدری باید عرض کنم تندروی فرمودند؛ و خصوصاً در‏‎ ‎‏حضور کسی از او اینطور تمجید کنند، ممکن است که باور کند، غفلت کند و فاجعه‏‎ ‎‏به بار بیاورد. ... باید ما بنده باشیم و همه چیز را از خدا بدانیم.‏‎[2]‎

*  *  *

‎ ‎

  • اشاره به بیانات مدح آمیز نماینده طلاب.
  • )) صحیفه امام؛ ج 6، ص 281.