فصل اول: ابعاد شخصیت امام
عمل به تکلیف
اگر دستمان برسد دست به تفنگ می کنیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

اگر دستمان برسد دست به تفنگ می کنیم

اگر دستمان برسد دست به تفنگ می کنیم 

‏ما مکلفیم که با اینها معارضه و مبارزه بکنیم. اگر یکوقتی هم دستمان برسد، دست به‏‎ ‎‏تفنگ می بریم و معارضه می کنیم. خودمان تفنگ به دوشمان می زنیم و معارضه با آنها‏‎ ‎‏می کنیم، هر وقت مقتضی بشود.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 5، ص 22.