فصل اول: ابعاد شخصیت امام
عمل به تکلیف
من هرگز ساکت ننشستم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

من هرگز ساکت ننشستم

من هرگز ساکت ننشستم 

‏سؤال: ‏‏[‏‏ممکن است راجع به تاریخچه و نمای تاریخی جنبش تاریخی خودتان و‏‎ ‎‏توسعه اش در طی پانزده سال گذشته از زمانی که در تبعید بودید، برای من شرح دهید؟‏‎ ‎‏چگونه در سازمان دادن چنین جنبش بسیار مؤثری اقدام کردید و سازمان دهندگان این‏‎ ‎‏جنبش چه کسانی بودند و چه نوع از روابط و تأمینهای مختلف که برای دنیا باور کردنی‏‎ ‎‏نیست وجود داشته و دارد؟‏‏]‏

‏جواب: اصل جنبش و مقدمات آن طولانی است. ولی آنقدر که به طور اختصار می توانم‏‎ ‎‏بگویم این است که شاه از ابتدای سلطنت غاصبانه اش جنایتهای بیشماری کرد و مواردی‏‎ ‎‏هم پیش آمد که قدرت آن پیدا شد که او را از مملکت بیرون کنند که مع الأسف سستی‏‎ ‎‏کردند. شروع مبارزات پانزده سالۀ اخیر بدین صورت بود که شاه برخلاف مصلحت‏‎ ‎‏ملت کارهایی انجام داد. ابتدا علمای اسلام مخالفت کردند و این مخالفت به گرفتاری‏‎ ‎‏شبانۀ من انجامید. در 15 خرداد 42 از قراری که می گویند، پانزده هزار نفر کشته شدند.‏‎ ‎‏قریب یک سال در زندان و حصر بودم. پس از آزادی به مبارزاتم ادامه دادم و مفاسد و‏

‏جنایات شاه را افشا نمودم، تا اینکه یکی از خیانتهای بزرگ شاه یعنی قضیۀ کاپیتولاسیون‏‎ ‎‏پیش آمد و شاه، مستشاران امریکایی را مصونیت داد. از این جهت که این قضیه مخالف‏‎ ‎‏مصالح اسلام و کشور بود، من با آن شدیداً مخالفت نمودم و به دنبال آن شبانه دستگیر‏‎ ‎‏شدم و مستقیماً به ترکیه تبعید شدم. یک سال در ترکیه بودیم. پس از آن ما را تحویل‏‎ ‎‏عراق دادند و قریب چهارده سال در عراق بودیم. در طول این مدت من در مواقع‏‎ ‎‏مختلف، جنایات شاه را چه در اعلامیه و چه در خطابه اعلام می کردم و هر فاجعه ای را‏‎ ‎‏گوشزد می نمودم و هرگز ساکت ننشستم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ص 183ـ184.