فصل اول: ابعاد شخصیت امام
عمل به تکلیف
وظیفه شرعی خودم دیدم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

وظیفه شرعی خودم دیدم

وظیفه شرعی خودم دیدم 

‏سؤال: ‏‏[‏‏چرا شما مجبور شدید عراق را ترک کنید؟ چرا برای ادامۀ تبعید خود، در پاریس‏‎ ‎‏اقامت می کنید؟ در صورتی که امکان بازگشت به ایران به شما پیشنهاد شده است چرا‏‎ ‎‏پاریس را دوست دارید؟‏‏]‏

‏جواب: عراق تحت فشار شاه، مرا در فشار قرار داد و من وظیفۀ شرعی و الهی خودم‏‎ ‎‏دیدم که برای انجام مبارزات خود به ناچار آن کشور را ترک کنم. در فرانسه موقتاً هستم و‏‎ ‎‏مکان هم برای من مطرح نیست.‏‎[1]‎

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 4، ص 510.