فصل اول: ابعاد شخصیت امام
عمل به تکلیف
اگر احساس محدودیت کنم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

اگر احساس محدودیت کنم

اگر احساس محدودیت کنم 

‏سؤال: ‏‏[‏‏حقیقت قضیه با عراق چه بود که شما آنجا را ترک کردید؟ چرا شما فرانسه را‏‎ ‎‏انتخاب نمودید؟ و موضع شما در مقابل رئیس جمهوری فرانسه، بعد از تذکر 21 نوامبر‏‎ ‎‏مبتنی بر اینکه فرانسه نمی تواند سرزمینی باشد که از آنجا بتوان مردم را به خشونت‏‎ ‎‏دعوت کرد، چیست؟ و اگر دولت فرانسه به شما اجازۀ اقامت ندهد مقصد بعدی شما‏‎ ‎‏کجاست؟‏‏]‏

‏جواب: دولت عراق زیر فشار شاه فعالیتهای مرا در جهت خدمت به اسلام و مسلمین‏‎ ‎‏نمی توانست تحمل کند و لذا ناچار به ترک آن کشور شدم و عازم کویت شدم و با اینکه‏‎ ‎‏ویزای کویتی داشتم مانع از ورود به خاک کویت شدند. ناچار به فرانسه آمدم تا در اینجا‏‎ ‎‏تصمیم به اقامت در یک کشور اسلامی را بگیریم. و هر گاه در مدت اقامت موقتی خودم‏‎ ‎‏در فرانسه احساس محدودیت در انجام وظایفم بکنم، خاک فرانسه را ترک خواهم کرد و‏‎ ‎‏مهم نیست که کجا باشم؛ زمین خدا وسیع است.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 5، ص 439ـ440.