فصل اول: ابعاد شخصیت امام
عمل به تکلیف
بی درنگ به ایران خواهم رفت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

بی درنگ به ایران خواهم رفت

بی درنگ به ایران خواهم رفت 

‏سؤال: ‏‏[‏‏می خواهید چه کسی ایران را رهبری کند؟ در چه شرایطی حاضر به مصالحه با‏‎ ‎‏رژیم فعلی هستید؟ به چه شرطی به ایران برخواهید گشت؟‏‏]‏‏ ‏

‏جواب: کسانی باید ایران را رهبری کنند که کاردان و امین و صددرصد مورد اعتماد‏‎ ‎‏ملت و متکی به آرای آنها باشند و شایستگی آنها را ملت برحسب ضوابط اسلامی‏‎ ‎‏احراز کرده باشد. و اما مصالحه با رژیم یعنی خیانت به اسلام و همۀ مسلمین، و از این‏‎ ‎‏جهت در هیچ شرایطی مصالحه ممکن نیست. و اما در مورد برگشتن به ایران؛ هر زمانی‏‎ ‎‏که احساس کنم در داخل ایران بیشتر می توانم به ملتم خدمت کنم بی درنگ به آنجا‏‎ ‎‏خواهم رفت.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ص 449ـ450.