فصل اول: ابعاد شخصیت امام
عمل به تکلیف
به انجام وظایف خود ادامه خواهم داد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

به انجام وظایف خود ادامه خواهم داد

به انجام وظایف خود ادامه خواهم داد

‏سؤال: ‏‏[‏‏ژیسکاردستن، رئیس جمهوری فرانسه، یک بار پیشنهاد کرد که دستورات شما‏‎ ‎‏برای اعتراض و اعتصاب در ایران از محدودۀ اقامتتان در فرانسه دارد خارج می شود و به‏‎ ‎‏تازگی به شما اجازه داده شد که بیشتر در فرانسه اقامت کنید. آیا شما هیچ اخطاری از‏‎ ‎‏دولت فرانسه دریافت کرده اید که اعلامیه هایتان را باید تعدیل کنید؟ دریافت کرده اید یا‏‎ ‎‏نه؟ آیا شما به طور کلی خیال چنین کاری ـ تعدیل در بیانات خود ـ را دارید؟‏‏]‏

‏جواب: من همچنان همیشه، به خواست خدای تعالی، به انجام وظایف خود در جهت‏‎ ‎‏خدمت به اسلام و مسلمین ادامه خواهم داد و در هر کجا محدودیتی احساس کنم، آنجا‏‎ ‎‏را ترک خواهم کرد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ص 397.