فصل اول: ابعاد شخصیت امام
عمل به تکلیف
دست از این کار برنخواهم داشت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

دست از این کار برنخواهم داشت

دست از این کار برنخواهم داشت 

‏سؤال: ‏‏[‏‏دولتین فرانسه و امریکا هر دو به شما اخطار کرده اند که از صحبت دربارۀ امور‏‎ ‎‏ایران خودداری کنید، و شما را متهم کرده اند که ایران را به خشونت فرا خوانده اید. و‏

‏شما را تهدید کرده اند که از کشورشان اخراج می کنند اگر شما چنین دعوتها را ادامه‏‎ ‎‏بدهید، ارزیابی شما از این تهدیدها چیست؟‏‏]‏

‏جواب: امریکا چنین حقی را ندارد که اخطاریه بدهد و در کار ایران و یا فرانسه دخالت‏‎ ‎‏کند. من قصد دارم تا آخرین نفس علیه دیکتاتوری شاه به مبارزاتم ادامه بدهم و یک‏‎ ‎‏لحظه هم دست از این کار برنخواهم داشت.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) صحیفه امام؛ ج 5، ص 297.