فصل اول: ابعاد شخصیت امام
عمل به تکلیف
ما تکلیف شرعی خودمان را عمل می کنیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

ما تکلیف شرعی خودمان را عمل می کنیم

ما تکلیف شرعی خودمان را عمل می کنیم 

‏من در پاریس که بودم بعضی خیراندیش ها می گفتند که نمی شود دیگر! وقتی که‏‎ ‎‏نمی شود باید چه کرد؟ باید یک قدری ‏‏]‏‏...‏‏]‏‏ گفتم ما تکلیف شرعی داریم عمل می کنیم و‏‎ ‎‏مقید به این نیستیم که پیش ببریم. برای اینکه آن را ما نمی دانیم، قدرتش را هم الآن‏‎ ‎‏نداریم اما تکلیف داریم. ما تکلیف شرعی خودمان را عمل می کنیم. من اینطور تشخیص‏‎ ‎‏دادم که باید این کار را بکنیم. اگر پیش بردیم، هم به تکلیف شرعی عمل کرده ایم هم‏‎ ‎‏رسیده ایم به مقصد. اگر پیش نبردیم، به تکلیف شرعی مان عمل کرده ایم. نتوانستیم،‏‎ ‎‏حضرت امیر هم نتوانست؛ تکلیف را عمل کرد ولی در مقابلش ایستادند؛ اصحاب‏‎ ‎‏خودش ایستادند در مقابلش، نتوانست. این چیزی نیست. خوب، ما به اندازۀ قدرتمان‏

‏می توانیم کار بکنیم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 8، ص 10.