فصل اول: ابعاد شخصیت امام
عمل به تکلیف
هر کجا بهتر بتوانم خدمت کنم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

هر کجا بهتر بتوانم خدمت کنم

هر کجا بهتر بتوانم خدمت کنم 

‏سؤال: ‏‏[‏‏در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس، اظهار داشتید که یک حکومت انقلابی‏‎ ‎‏باید با سقوط شاه تشکیل شود، و شما پیش از سقوط شاه به ایران باز نخواهید گشت. به‏‎ ‎‏نظر می رسد در اثر مذاکرات شاه با افرادی مانند آقای سنجابی‏‎[1]‎‏ و همچنین در اثر فشار‏‎ ‎‏امریکا بر شاه، امکان این باشد که شاه ایران را ترک کند و حکومتی انتقالی متشکل از‏‎ ‎‏همین سازشکاران تشکیل شود. آیا در چنین شرایطی شما این دولت را به عنوان دولت‏‎ ‎‏انتقالی خواهید پذیرفت و به ایران باز خواهید گشت؟‏‏]‏

‏جواب: اولین چیزی که در خواسته های ما آمده است و عموم ملت خواهان آنند،‏‎ ‎‏برکناری شاه است، ولکن مسئله شخص شاه نیست. ما هر حکومتی را که از طرف خود‏‎ ‎‏مردم نباشد و متکی به همان قدرتی که شاه را سرِ کار آورد و حفظ کرد و یا قدرتی دیگر،‏‎ ‎‏بشدت طرد می کنیم، و با او همان رفتاری را خواهیم کرد که با شاه کرده و می کنیم. و‏‎ ‎‏مسئله رفتن من به ایران، یا بودن در خارج از ایران تابع این است که در کجا بهتر بتوانم به‏‎ ‎‏ملتم بیشتر خدمت کنم.‏‎[2]‎

*  *  *

‎ ‎

  •  آقای کریم سنجابی.
  • )) صحیفه امام؛ ج 5، ص 138.