فصل اول: ابعاد شخصیت امام
عمل به تکلیف
آنچه مطرح است تکلیف است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

آنچه مطرح است تکلیف است

آنچه مطرح است تکلیف است 

‏... اکنون در اینجا به خدمت ادامه می دهم. در نهضت اسلامی و خدمت به مردم مسلمان،‏‎ ‎‏مکان یا رنج در مکان مطرح نیست؛ آنچه مطرح است ملت است؛ صدای وجدان است.‏‎ ‎‏من هر چه بکنم و بر سر من هر چه بیاید در مقابل شمایی که خون در راه آزادی و اسلام‏‎ ‎‏داده اید خجلم. آنچه مرا در این مکان رنج و دردآور دلخوش می کند خدمت به شما‏‎ ‎‏است. من در غم خانواده های افتخار آفرین سراسر ایران خود را شریک می دانم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 3، ص 513.