فصل اول: ابعاد شخصیت امام
عمل به تکلیف
ما به شرط غلبه قیام نمی کنیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ما به شرط غلبه قیام نمی کنیم

ما به شرط غلبه قیام نمی کنیم 

‏اشخاص زیادی می گفتند، از خود ما هم، از خود ملت ایران هم اشخاص سیاسی، متفکر‏‎ ‎‏می گفتند که این یک امر نشدنی است و نمی شود که با دست خالی، در مقابل یک همچو‏‎ ‎‏قدرتی قیام کرد؛ جز اینکه یک کشته ای بدهیم و اثری نداشته باشد، نتیجه ای حاصل‏‎ ‎‏نمی شود.‏

‏     آنها هم نظر مصلحت داشتند، لکن بعضی شان که با من صحبت کردند، به ایشان‏‎ ‎‏گفتم که ما یک تکلیفی داریم، ادا می کنیم. ما به شرط غلبه قیام نمی کنیم، ما می خواهیم‏‎ ‎‏یک تکلیفی ادا بکنیم. اگر غالب شدیم که نتیجه هم به دست آمده و چنانچه غالب‏‎ ‎‏نشدیم و کشته شدیم، انبیا هم خیلی شان، اولیا هم خیلی شان قیام می کردند و‏‎ ‎‏نمی توانستند به مقصد خودشان برسند. ما مکلّفیم که در مقابل یک همچو ظلمی که در‏‎ ‎‏آستانۀ این است که اسلام را وارونه کند و کج فهمی ها اسلام را صدمه بزنند، ما‏‎ ‎‏می خواهیم که در مقابل یک همچو بدعتهایی اظهار نظر بکنیم، چه غالب بشویم و چه‏‎ ‎‏نشویم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 13، ص 138.