فصل اول: ابعاد شخصیت امام
عمل به تکلیف
برای رضایت خدا این جرعه را نوشیدم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

برای رضایت خدا این جرعه را نوشیدم

برای رضایت خدا این جرعه را نوشیدم 

‏من باز می گویم که قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تر است؛ ولی راضی به رضای‏‎ ‎‏خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم... مردم عزیز و شریف ایران، من فرد فرد‏‎ ‎

‏شما را چون فرزندان خویش می دانم. و شما می دانید که من به شما عشق می ورزم؛ و‏‎ ‎‏شما را می شناسم؛ شما هم مرا می شناسید. در شرایط کنونی آنچه موجب امر شد‏‎ ‎‏تکلیف الهی ام بود. شما می دانید که من با شما پیمان بسته بودم که تا آخرین قطرۀ خون و‏‎ ‎‏آخرین نفس بجنگم؛ اما تصمیم امروز فقط برای تشخیص مصلحت بود؛ و تنها به امید‏‎ ‎‏رحمت و رضای او از هر آنچه گفتم گذشتم؛ و اگر آبرویی داشته ام با خدا معامله کرده ام.‏‎ ‎‏عزیزانم، شما می دانید که تلاش کرده ام که راحتی خود را بر رضایت حق و راحتی شما‏‎ ‎‏مقدّم ندارم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) صحیفه امام؛ ج 21، ص 95.