فصل دوم: امام و مردم
همدردی با مردم
مرگ بر این زندگی من
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مرگ بر این زندگی من

مرگ بر این زندگی من

‏ملت ایران موظف است که با این جشنْ مبارزۀ منفی بکند ـ مثبت نه، لازم نیست. از خانه‏‎ ‎‏بیرون نیایند وقتی که این جشنها هست، ... اگر علمای ایران دسته جمعی اعتراض کنند‏‎ ‎‏همه شان را می گیرند؟! همۀ علمای ایران را می گیرند ... اگر اینها اعتراض کنند و این مُهر‏‎ ‎‏سکوت را بردارند و این امضا را (که به سکوت آنها امضا حساب می شود) ... بردارند،‏‎ ‎‏همۀ آنها را از بین می برند؟! آنها اگر می خواستند از بین ببرند اولش خوب بود مرا از بین‏‎ ‎‏ببرند؛ نبردند هم؛ صلاحشان نمی دانند. ای کاش صلاحشان بود!‏

‏     من می خواهم چه کنم این زندگی را؟ مرگ بر این زندگی من. آنها خیال می کنند که من‏‎ ‎‏از این زندگی، خیلی خوشی دارم می برم که تهدید من می کنند. چه زندگی است که من‏

‏دارم. هر چه زودتر بهتر.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ص 366 ـ 367.