فصل دوم: امام و مردم
همدردی با مردم
آنچه که مرا زجر می دهد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

آنچه که مرا زجر می دهد

آنچه که مرا زجر می دهد

‏من وقتی صورت آن مردهایی که بچه هایشان و پسرهایشان را کشتند در ذهنم می آید،‏‎ ‎‏زجر می برم. من وقتی آن مادری که یقه اش را پاره می کند در مقابل این چیزها که بیایید‏‎ ‎‏من را بکشید، شما که جوانم را کشتید بیایید مرا هم بکشید، این زجر می دهد ما را؛‏‎ ‎‏نه اینکه به من یک چیزی بد گذشته، زجر دیده ام. نه، خیلی هم خوش گذشته. آنچه که‏‎ ‎‏مرا زجر می دهد آن مصیبتی است که بر ملت ما وارد شده. مسلمان اگر بر ملت خودش‏‎ ‎‏زجر نبرد مسلمان نیست.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان جا.