فصل دوم: امام و مردم
همدردی با مردم
به همه اینها علاقه دارم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

به همه اینها علاقه دارم

به همه اینها علاقه دارم

‏من با تمام این جناحهایی که هستند و برای اسلام خدمت می کنند، چه جناحهای روحانی‏

‏که از اول تا حالا خدمت کرده اند و چه جناحهای دیگر، از سیاسیون، از روشنفکرها که‏‎ ‎‏برای اسلام خدمت می کنند، ... ـ قلماً  قدماً ـ برای اسلام خدمت می کنند، باید هر‏‎ ‎‏مسلمی، باید هر انسانی که ببیند اینها برای انسانیت، برای اسلام یعنی برای انسانیت ـ‏‎ ‎‏اسلام مکتب انسان سازی است، وقتی که انسان ببیند که گروههایی در خدمت انسان‏‎ ‎‏هستند، در خدمت انسانیت هستند، در خدمت اسلام که انسان ساز است هستند، چاره‏‎ ‎‏ندارد الاّ اینکه علاقه داشته باشد به آن. این اشکال نیست که علاقه مند است. از آن طرف‏‎ ‎‏گلایه هم هست از همۀ گروههاـ گلایۀ ارادتمندانه. اما آن گروههای روشنفکر و‏‎ ‎‏دانشگاهی و محصلین جدید و آنها ـ ایّدهم الله ـ آنهایی که خدمتگزارند برای اسلام‏‎ ‎‏ـ خداوند تأییدشان کند ـ من از آنها گلایه دارم برای اینکه می بینم که در نوشته هایشان،‏‎ ‎‏بعضی نوشته هایشان، اینها راجع به فقها، راجع به فقه، راجع به علمای اسلام، راجع به‏‎ ‎‏فقه اسلام، اینها یک قدری زیاده روی کرده اند، یک قدری حرفهایی زده اند که مناسب‏‎ ‎‏نبوده است بگویند. اینها غرض ندارند. من می دانم که غالباً اینها که برای اسلام‏‎ ‎‏می خواهند خدمت کنند، نه این است که مغرض باشند و از روی سوءنیت اینها حرفی‏‎ ‎‏بزنند؛ اینها اطلاعشان کم است.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 3، ص 237ـ 238. اشاره امام به مرحوم دکتر شریعتی است که در مقدمه کتاب تشیع علوی و تشیع صفوی، مرحوم علامه مجلسی را عالم وابسته به دربار صفویه می داند. در عین حال امام در این سخنرانی روحانیون را از تکفیر امثال ایشان برحذر می دارند.