فصل دوم: امام و مردم
محرومان
من امر کرده ام به مستضعفین بدهند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

من امر کرده ام به مستضعفین بدهند

من امر کرده ام به مستضعفین بدهند

‏ما، هم دنیا را آباد می کنیم و هم آخرت را. یکی از اموری که باید بشود همین معناست که‏‎ ‎‏خواهد شد. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است و مستضعفین. و من امر‏‎ ‎‏کرده ام به مستضعفین بدهند، و خواهند داد. و پس از این هم تخفیفهای دیگر در امور‏‎ ‎‏خواهد حاصل شد؛ لکن یک قدری باید تحمل کنید. به این نغمه های باطل گوش نکنید؛‏‎ ‎‏آنها حرف می زنند ما عمل می کنیم. آنها شما را می خواهند دلسرد کنند از اسلام؛ اسلام‏‎ ‎‏پشتیبان شماست.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ص 273.