فصل دوم: امام و مردم
رزمندگان، جانبازان
چطور من میتوانم از شما ستایش کنم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

چطور من میتوانم از شما ستایش کنم

چطور من می توانم از شما ستایش کنم

‏من به این چهره های نورانی و بشّاش شما، و به این گریه های شوق شما حسرت می برم.‏‎ ‎‏من احساس حقارت می کنم. من وقتی با این چهره ها مواجه می شوم. و این قلبهائی که به‏‎ ‎‏واسطۀ توجه به خدای تبارک و تعالی این طور در چهره ها اثر گذاشته است، احساس‏‎ ‎‏حقارت می کنم. من غیر از دعا که بدرقۀ شما کنم چیزی ندارم که به شما بکنم. من چطور‏‎ ‎‏به این احساسات خداگونه و به این توجهاتی که شما به خدای تبارک و تعالی دارید، و به‏‎ ‎‏این عزم راسخ شما و این شجاعت بینظیر شما، چطور من می توانم از شما ستایش‏‎ ‎‏کنم؟‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 13، ص 391.