فصل دوم: امام و مردم
رزمندگان، جانبازان
احساس حقارت می کنم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

احساس حقارت می کنم

احساس حقارت می کنم

‏اینجانب هر وقت با یکی از این چهره ها روبه رو می شوم و عشق او را به شهادت در بیان و‏

‏چهرۀ نورانی اش مشاهده می کنم احساس شرمساری و حقارت می کنم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 16، ص 151.