فصل دوم: امام و مردم
رزمندگان، جانبازان
با کمال صداقت اعتراف می کنم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

با کمال صداقت اعتراف می کنم

با  کمال صداقت اعتراف می کنم

‏من تشکر می کنم از شما برادران و عزیزان که با حال نقاهت اینجا آمدید که هم موجبات‏‎ ‎‏تأسف من را زیادتر کنید و هم موجبات سرافرازی من. شما عزیزان و بستگان شما و‏‎ ‎‏شهدا و بازماندگان شهدا، سند در دست دارید. وجود شما سند دو امر است: یکی سند‏‎ ‎‏جنایت امریکا و صدام وابسته امریکا و یکی سند بسیار گویای شجاعت شماست. شما‏‎ ‎‏تعهد خودتان را ثابت کردید. شما ثابت کرده اید و سند دارید به اینکه متعهد به اسلام و‏‎ ‎‏قرآن کریم و ملت اسلام هستید. شما رهبران این نهضت هستید و ما از قافله‏‎ ‎‏عقب ماندیم. من با کمال صداقت اعتراف می کنم به اینکه ما سندی بر ادعایی اگر بکنیم،‏‎ ‎‏نداریم و شما عزیزان بدون ادعا، بدون توقع مدح و ثنا و بدون توقع پاداش، تعهد‏‎ ‎‏خودتان را به اسلام و قرآن کریم ثابت کردید. شما و شهیدان این ملت و بستگان شما و‏‎ ‎‏بازماندگان شهدا در محضر خدا با یک سند ثبت شده وارد می شوید و ما همچو سندی‏‎ ‎‏را نداریم. سعادت مال شماست و مال بستگان شما و مال شهدا و مال بازماندگان‏‎ ‎‏شهداست.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 16، ص 14.