فصل دوم: امام و مردم
شهدا و خانوادۀ شهدا
خدا می داند بر قلب من چه می گذرد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

خدا می داند بر قلب من چه می گذرد

خدا می داند بر قلب من چه می گذرد

‏شما جوانهایی که در متن توده، در متن جامعه بودید منت بر ما دارید. همه منتِ اسلام را‏‎ ‎‏دارند، ما منتی بر اسلام نداریم؛ اسلامْ منت بر ما دارد، قرآن منت بر ما دارد لکن من‏‎ ‎‏منت از شما می کشم. شما جوانهای قدرتمند، شما جوانهای باایمان، شما جوانهای با‏‎ ‎‏قدمِ ثابت، این پیروزی را تحصیل کرده اید. من ـ خدا می داند ـ در مدرسه که بعد از یکی ـ‏‎ ‎‏دو روز متوجه شدم به این عکسهایی که از جوانهای ما در مدرسه هست ، که البته این‏‎ ‎‏بعض از آن شهیدان ما هستند، خدا می داند که بر قلب من چه می گذرد و من چقدر‏‎ ‎

‏متأسفم، متأثرم. اینها جوانهای خود ما هستند؛ اینها فرزندان من هستند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ص 308.