فصل سوم: اصول رهبری
اعتقاد به نقش مردم در مبارزه
من حرف مردم را می زنم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

من حرف مردم را می زنم

من حرف مردم را می زنم

‏سؤال: ‏‏[‏‏از آغاز سال، صدها هزار نفر از مردم به نام شما به خیابانها ریخته و علیه شاه‏‎ ‎‏تظاهرات کرده اند. بیش از هزار نفر انسان در مبارزه با ارتش و پلیس، جان خود را از‏‎ ‎‏دست داده اند. آیا شما این شورش خلقی را سازمان داده اید؟ و برای چه هدفی؟‏‏]‏

‏جواب: سبب اصلی قیام مردم کشور، شخص شاه و رژیم اوست.... من حرف مردم را‏‎ ‎‏می زنم. ما همه، یک صف هستیم و یک حرف را می زنیم. ما می خواهیم شاه و رژیم‏

‏سلطنتی نباشد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 4، ص 357.