فصل سوم: اصول رهبری
اعتقاد به نقش مردم در مبارزه
خود را در کنار مردم احساس می کنم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

خود را در کنار مردم احساس می کنم

خود را در کنار مردم احساس می کنم

‏سؤال: ‏‏[‏‏جبهۀ ملی با رد کردن سلطنت مشروطه قدم مهمی در جهت شما‏‎[1]‎‏ برداشته.‏‎ ‎‏آیا شما نیز به نوبۀ خود حاضرید یک قدم در جهت مخالفین غیر روحانی دولت‏‎ ‎‏بردارید؟‏‏]‏

‏جواب: رژیم سلطنتی را بیش از یک سال است که عموم مردم در سراسر ایران بشدت‏‎ ‎‏محکوم کرده اند. بنابراین هرکس و یا هر گروه هم سلطنت را رد کند، با ملت هماهنگی‏‎ ‎‏کرده است و در صورتی که در این قدم استقامت کند، ملت او را فراموش نمی کند و من‏‎ ‎‏خود را در کنار مردم احساس می کنم.‏‎[2]‎

*  *  *

‎ ‎

  • دیدار آقای کریم سنجابی با امام در نوفل لوشاتو که منجر به رد کردن سلطنت از سوی جبهه ملی شد.
  • )) صحیفه امام؛ ج 4، ص 365.