فصل سوم: اصول رهبری
اعتقاد به نقش مردم در مبارزه
همیشه حرفهای خودم را خطاب به مردم زده ام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

همیشه حرفهای خودم را خطاب به مردم زده ام

همیشه حرفهای خودم را خطاب به مردم زده ام

‏سؤال: ‏‏[‏‏شما همواره در مقابل درخواستهای مطبوعات بین المللی سکوت را حفظ‏‎ ‎‏کرده اید؛ چرا؟‏‏]‏

‏جواب: مطبوعات بین المللی بیشتر به دبدبه و کبکبه و طمطراق و تشریفات رسمی توجه‏‎ ‎‏دارند: تخت جمشید، تاجگذاری شاه و ... یا در حداعلا توجهشان معطوف به قیمت‏‎ ‎‏نفت است، نه به بدبختیهای مردم ایران و یا فشاری که تحمل می کنند. ظاهراً شاه هر‏‎ ‎‏سال صد میلیون دلار برای تبلیغاتش در خارج پول خرج می کند. از این جهت من در طول‏‎ ‎‏پانزده سال گذشته ـ خصوصاً به من گفته اند روزنامۀ شما مستقل است و به مسائل واقعی‏‎ ‎‏ایران از قبیل شکنجه ها، کشتارها و بی عدالتیها می پردازد من امیدوارم که این مصاحبه به‏‎ ‎‏آشنا ساختن آرمان مردم من کمک کند ـ حرفهای خود را خطاب به مردم ایران زده ام و‏‎ ‎‏همین کار را ادامه خواهم داد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 3، ص 373ـ374.