فصل سوم: اصول رهبری
تقید به شرع مقدس
ردّ توصیه اقربا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

ردّ توصیه اقربا

ردّ توصیه اقربا

‏جناب آقای نخست وزیر‏

‏     لازم است به جمیع وزارتخانه ها و ادارات دولتی اخطار نمایید کسانی که از منسوبین‏‎ ‎‏و یا اقربای اینجانب هستند و برای توصیۀ اشخاص و یا نصب و عزل اشخاص به مراکز‏‎ ‎‏مربوطه مراجعه می کنند، به هیچ وجه به آنان ترتیب اثر ندهند. منسوبین و نزدیکان مطلقاً‏‎ ‎‏حق دخالت در اینگونه امور را ندارند.‏‎[1]‎

*  * *

‎ ‎

  • )) صحیفه امام؛ ج 6، ص 365.