فصل سوم: اصول رهبری
تقید به شرع مقدس
اگر کسی به من فحش بدهد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

اگر کسی به من فحش بدهد

اگر کسی به من فحش بدهد

‏من این را اعلام می کنم که اگر کسی به من سَبّ‏‎[1]‎‏ بکند، فحش بدهد، عکس من را پاره‏‎ ‎‏کند، احدی حق ندارد که به او تعرض بکند. حرام است تعرض کردن به کسی که به من‏

‏سَب کند، به من فحش بدهد، عکس مرا پاره کند، مرا بزند، هر کاری بکند. احدی حق‏‎ ‎‏ندارد در این وقتی که ما گرفتار هستیم در این مصیبت بزرگ، با او مقابله کند تا اینکه به‏‎ ‎‏زد و خورد برسد و غائله ایجاد بشود. امروز آرامش ما می خواهیم.‏‎[2]‎

*  *  *

‎ ‎

  • دشنام دادن، لعن و نفرین.
  • )) صحیفه امام؛ ج 11، ص 177. اشاره امام به اغتشاش حزب خلق مسلمان در قم در سال 58 است، که طی این اغتشاش عکسهای امام را پاره کرده، به دکانها و مغازه های مردم قم حمله نموده، آنها را تخریب می کردند.