فصل سوم: اصول رهبری
تقید به شرع مقدس
چیزی که برای نظام مضّر است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

چیزی که برای نظام مضّر است

چیزی که برای نظام مضّر است

‏اگر یک چیزی بود که مخصوص دولت بود، خوب، یک مسئله ای بود، باز می شد یک‏‎ ‎‏چیزی. اما یک چیزی که برای نظام مضر هست این را توجه کنید به آن؛ دستهاتان را‏‎ ‎‏یک قدر نگه دارید، قلمهاتان را یک قدر نگه دارید، توجه بکنید به اینکه هر چیزی نباید‏‎ ‎‏نوشته بشود، هر چیزی نباید منتشر بشود. و من به شما عرض می کنم که ممکن است‏‎ ‎‏یک روزی اگر چنانچه ـ خدای نخواسته ـ تعقیب بکنند آقایان، ممکن است من یک وضع‏‎ ‎‏دیگری پیش بیاید برایم.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 20، ص 129.